Anunțuri selecție personal

 

Anunțuri

Rezultate

  1.) Anunt ocupare post şef birou la Biroul Intendență și Administrarea Patrimoniului (postat la data de 27.12.2018)
       a.) Anexa nr.1 Formular Cerere de înscriere
       b.) Anexa nr.2 Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
       c.) Anexa nr.3 Curriculum Vitae

* * *

  2.) Anunt ocupare post ofiţer principal I din cadrul Biroului Resurse Umane (postat la data de 09.11.2018)
       a.) Anexa nr.1 Tematica și Bibliografia de concurs
       b.) Anexa nr.2 Formular Cerere de înscriere
       c.) Anexa nr.3 Curriculum Vitae
       d.) Anexa nr.4 Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
       e.) Anexa nr.5 Model tabel nominal cu rudele candidatului
       f.) Anexa nr.6 Formular Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
       g.) Anexa nr.7 Model declarație pe proprie răspundere
       h.) Anexa nr.8 Evaluare psihologică susținută în ultimele 6 luni
    » Modicare anunț ocupare post ofiţer principal I din cadrul Biroului Resurse Umane (termen depunere dosare concurs)(postat la data de 03.12.2018)
    » Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul în vederea ocupării postului de ofiţer principal I din cadrul Biroului Resurse Umane (postat la data de 11.12.2018)
    » ANUNŢ cu privire la ora de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Ofițer principal I – Biroul Resurse Umane (postat la data de 13.12.2018)

* * *

  3.) Anunt ocupare post ofiţer I din cadrul compartimentului Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor la Biroul Resurse Umane (postat la data de 09.11.2018)
       a.) Anexa nr.1 Tematica și Bibliografia de concurs
       b.) Anexa nr.2 Formular Cerere de înscriere
       c.) Anexa nr.3 Curriculum Vitae
       d.) Anexa nr.4 Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
       e.) Anexa nr.5 Model tabel nominal cu rudele candidatului
       f.) Anexa nr.6 Formular Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
       g.) Anexa nr.7 Model declarație pe proprie răspundere
       h.) Anexa nr.8 Evaluare psihologică susținută în ultimele 6 luni
    » Modicare anunț ocupare post ofiţer I din cadrul compartimentului Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor la Biroul Resurse Umane (termen depunere dosare concurs) (postat la data de 03.12.2018)
    » ANUNŢ cu privire la ora de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Ofițer I – Prevenirea riscurilor profesionale și protecția lucrătorilor (postat la data de 13.12.2018)

 

  » Tabel nominal cu rezultatele obtinute de candidati in cadrul probei TEST SCRIS la concursul organizat pentru ocuparea postului de OFITER PRINCIPAL I - Biroul Resurse Umane (Postat la data de 17.12.2018)

* * *

  » Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute de candidati in cadrul probei TEST SCRIS la concursul organizat pentru ocuparea postului de OFITER PRINCIPAL I - Biroul Resurse Umane (Postat la data de 18.12.2018)

* * *

  » Tabel nominal cu rezultatele obtinute de candidati in cadrul probei TEST SCRIS la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer I din cadrul compartimentului Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor la Biroul Resurse Umane (Postat la data de 20.12.2018)

* * *

  » Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute de candidati in cadrul probei TEST SCRIS la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer I din cadrul compartimentului Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor la Biroul Resurse Umane (Postat la data de 21.12.2018)

 

Sigla scolii