Istoricul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” - Boldești

 

            Înfiinţarea Şcolii Militare de Subofiţeri de Pompieri la data de 15.02.1986, în baza Ordinului Ministrului de Interne nr.I/05407, a răspuns unei necesitaţi a Corpului Pompierilor Militari: aceea de a-şi forma o reţea proprie de unităţi de învăţământ în care să fie pregătite cadre competente şi competitive valoric, adaptabile la schimbările structurale din viaţa socio-economică a României, capabile de o amplă deschidere către viata comunităţii şi, nu în ultimul rând, apărătoare ale valorilor democraţiei şi umanismului, ale drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului.

            Alegerea oraşului Boldeşti-Scăieni ca loc de înfiinţare a şcolii a fost fondată pe argumentul existenţei, încă din toamna anului 1973, pe acest amplasament, a unui poligon de încercări şi experimentări a tehnicii de luptă şi de pregătire a pompierilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

            Planurile de învăţământ elaborate în primii ani focalizau activităţile didactice pe achiziţionarea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi şi abilităţi în domeniul pregătirii militare.

            Procesul de reformă, implementat după anul 1990 în Corpul Pompierilor Militari, a necesitat, în privinţa statutului profesional şi social al pompierului, o coroborare cu perspectivele de integrare europeană, fapt ce a impus adaptarea activităţii de formare la noile exigenţe. În acest sens, s-a iniţiat, începând cu anul 1992, o nouă specializare în cadrul şcolii - maiştri militari auto – strict necesară, alături de cea a subofiţerilor, în concepţia îndeplinirii misiunilor în noul context.

            Transformările produse au impus reorganizarea structurală a planurilor de învăţământ şi a modului de proiectare, desfăşurare, conducere şi evaluare a întregului sistem instructiv-educativ prin prisma standardelor ocupaţionale.

            Înfiinţarea în anul 2004 a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prin unificarea misiunilor specifice ale Corpului Pompierilor Militari şi ale Comandamentului Protecţiei Civile, a impus modificări în structura curriculară specifică şcolii, actualemente, se asigură formarea inițială în calificările „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” şi „maistru militar auto”, de nivel 5 (conform H.G. nr. 918/ 2013).

            Noul statut a fost confirmat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor Nr. I/0621 din 01.12.2004, document prin care se atribuie denumirea actuală a instituţiei - Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" - Boldeşti.

 

 

Patronul spiritual

 

           Analizând cu chibzuinţă contribuţiile unor mari personalităţi istorice în vederea asigurării ordinii, liniştii şi echilibrului social, cadrele de decizie din Ministerul de Interne au ajuns la concluzia că pentru a le păstra veşnic în amintirea generaţiilor viitoare, „Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă din Boldeşti să poarte numele eroului din Dealul Spirii, PAVEL ZĂGĂNESCU.

          Pavel Zăgănescu este unul dintre marii patrioţi ce s-au afirmat în lupta pentru dreptate, libertate şi unitate a naţiunii române din secolul al XIX –lea.

            Pavel Zăgănescu a intrat în armată în anul 1831, iar în anul 1844 a fost mutat în corpul pompierilor unde s-a evidenţiat. Ulterior, în 1847, a participat la acţiunea de salvare de vieţi şi bunuri în timpul marelui incendiu care a mistuit o mare parte din mahalalele Bucureştilor. A fost răsplătit în acelaşi an, fiind avansat la gradul de locotenent, iar în anul revoluţionar 1848 a primit gradul de căpitan. Cu acest grad a luat parte la evenimentele din 13 septembrie 1848, evenimente ce au culminat cu momentul confruntării subunităţii pe care o comanda cu oştirea otomană.

 

 

Sigla scolii