Obiectivele școlii

 

             Integrată sistemului de formare profesională care asigură Ministerului Afacerilor Interne personal bine pregătit, competent, orientat spre succes şi integru, dedicat în mod conştient interesului comun al organizaţiei şi capabil să-şi îndeplinească responsabilităţile cu respectarea celor mai înalte valori sociale şi instituţionale, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” trebuie să răspundă următoarelor obiective generale :

a) Ridicarea nivelului de profesionalism a personalului IGSU prin asigurarea formării iniţiale şi continue la nivelul standardelor europene în domeniu;

b) Sporirea eficacităţii sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului prin raportare la necesitatea de amplificare a capacităţii de îndeplinire a misiunii, scopului şi obiectivelor ce îi sunt stabilite în cadrul instituţiei;

c) Asigurarea eficienţei optime a sistemului de formare a personalului prin obţinerea unui raport avantajos resurse alocate – rezultate, dar şi prin punerea, totodată, în evidenţă a efectelor negative pe care le poate genera lipsa de pregătire.

 

 

Misiunea școlii

 

            Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu" Boldeşti are misiunea de a asigura formarea profesională a personalului I.G.S.U./ M.A.I. în context formal și nonformal, în domeniul managementului situațiilor de urgență, pe baza standardelor de pregătire profesională, prin formare inițială și continuă în scopul dobândirii și dezvoltării competențelor profesionale necesare îndeplinirii misiunilor și atribuțiilor postului, precum și evoluției în cariera militară.

 

            Formarea profesională în domeniul managementului situațiilor de urgență realizată în cadrul școlii cuprinde :

FORMAREA INIŢIALĂ care asigură dobândirea competențelor necesare îndeplinirii atribuțiilor la numirea în prima funcție de subofițer/ maistru militar prin parcurgerea, în context formal, a unui program de pregătire postliceal sau a unor cursuri pentru inițierea în carieră.

FORMAREA CONTINUĂ a personalului I.G.S.U./ M.A.I. pentru dezvoltarea carierei militare realizată printr-un cumul al contextelor de învățare (formal, nonformal) prin cursuri, programe formative, concursuri respectiv examene.

 

 

Traiectoria profesională

 

            La absolvirea școlii, în funcţie de media de absolvire şi opţiune, se asigură repartiția în structurile operative și unitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și alte structuri operative ale M.A.I.

          Finalizarea programului de pregătire presupune promovarea examenului de absolvire, în urma căruia se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ şi DIPLOMĂ DE GRAD.

                În cadrul „Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență” elevii pot obține Certificatul de absolvire care atestă dobândirea competenței profesionale de paramedic.

             Răspunzând nevoilor de formare profesională a personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul şcolii se desfăşoară cursuri de pregătire pentru conducători auto autorizate, în vederea obţinerii permisului de conducere categoria “C”.

 

Sigla scolii